Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Charakteristika

Fakulta informatiky je novou fakultou súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorá rozširuje jej ponuku právnického, ekonomického a masmediálneho vzdelávania o štúdium informatiky. Fakulta bola zriadená po tom, čo Akreditačná komisia SR v júli 2008 priznala škole právo uskutočňovať bakalársky študijný program Aplikovaná informatika.

Cieľom Fakulty informatiky, ako súčasti na Slovensku pravdepodobne najmodernejšie a technologicky špičkovo vybavenej Bratislavskej vysokej školy práva, je uspokojiť spoločenskú objednávku v oblasti vzdelávania pracovníkov pracujúcich s informačnými technológiami a príbuzných, s informatikou súvisiacich profesií. Táto spoločenská objednávka vyplýva zo skutočnosti, že vplyvom ekonomických a najmä technologických faktorov sa sektor informačných technológii v posledných rokoch výrazne zmenil, čo nezostalo bez vplyvu na štruktúru a kvalitu jeho ľudských zdrojov. Dnes informatika predstavuje významný ekonomický sektor so širokou škálou profesií, ktoré si vyžadujú náležitú vysokoškolskú prípravu.

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológii. Ako fakulta súkromnej vysokej školy je jedinou tohto druhu na Slovensku. Vo vyučovacom procese kladie dôraz na výchovu integrovaneho kultivovaného profesionála, pripraveného zvládať nadštandardné požiadavky IT praxe.

V súlade so svojím poslaním a prostredníctvom svojich študijných programov, organizačnou štruktúrou, personálnym, priestorovým a technickým zabezpečením Fakulta informatiky ponúka:

  • Nadštandardné štúdium na medzinárodnej úrovni.
  • Špičkových domácich a zahraničných pedagógov.
  • Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.
  • Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
  • Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Okrem tejto ponuky existuje aj možnosť rozšírenia študijného zamerania aj o spoluprácu s aj ostatnými fakultami BVŠP, nakoľko vzájomným prepojením štúdia informatiky so štúdiom práva, ekonómie, médií a marketingu sa dá reagovať na významné výzvy aj mimo rámec IT komunity, ktoré pre tieto oblasti prináša súčasná doba, ale aj tie, ktoré prinesie najbližšia budúcnosť.

 
Budova BVŠP
Budova BVŠP na Tematínskej
Budova BVŠP
 
 
 
Reklama